Hurá! Pedagogický diář 2024/25 je na světě! Objednávky již odesíláme v rámci několika dní 😊 Letos v červenci vychází i ve slovenštině – svou předobjednávku můžeš očekávat v srpnu.

Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů


I.

 1. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci Markéta Mrázová, Zářečská 643, 341 01 Horažďovice, IČO: 00787256, DIČ: 9151012035 (dále jen „Správce“).

II.

 1. Správcem budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“): 
 • jméno a příjmení,
 • fakturační a dodací adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • fakturační a platební údaje.

III.

 1. Jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu a e-mailovou adresu bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro účely zasílání obchodních sdělení, marketingových nabídek, newsletteru a oznámení Správce.
 2. Jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační a platební údaje bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro účely uzavření, plnění nebo vypovězení smlouvy nebo objednávky, odesílání objednávek, zpracování platby, zasílání elektronických potvrzení objednávky a faktur.

IV.

 1. Správce bude uchovávat Osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude Správce uchovávat Osobní údaje po dobu 10 let.

V.

 1. Shromažďování, zpracování a uchování Osobních údajů je prováděno pouze Správcem nebo jím pověřenými zaměstnanci. Osobní údaje budou Správcem shromažďovány, zpracovány a uchovány v automatizované elektronické formě nebo manuálně (v písemné podobě).

VI.

 1. Pro účely sledování zásilek a oznamování informací o zásilkách souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa, dodací adresa a telefonní číslo budou předány společnosti Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983; či Zásilkovna, s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, DIČ: CZ28408306. 
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

VII.

 1. Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým Osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké Osobní údaje jsou zpracovány, a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů.
 2. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat Osobní údaje, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 nařízení GDPR).
 3. Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím Osobních údajů mohu kdykoliv odvolat stručným písemným oznámením odeslaným na e-mailovou adresu: info@pedagogickydiar.com.
 4. Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, marketingových nabídek, newsletteru a oznámení Správce mohu kdykoliv odvolat stručným písemným oznámením odeslaným na e-mailovou adresu: info@pedagogickydiar.com
 5. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých Osobních údajů, přičemž tuto informaci je Správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 Nařízení GDPR. 
 6. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR.

VIII.

 1. Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle kapitoly III Nařízení GDPR.
 2. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 3. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 4. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním Osobních údajů.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.3.2022.