Hurá! Pedagogický diář 2024/25 je na světě! Termín pro křest stále hledáme, ale objednávky již odesíláme v rámci několika dní 😊 Letos vychází i ve slovenštině – červenec 2024.

Malý tahák pro plánování výukového celku

Jana Policarová, finalistka Global Teacher Prize CZ v roce 2023, známá také jako Neučitelka, pro nás připravila (malý) tahák pro plánování výuky! Ponoř se do plánování koncepčně, načerpej inspiraci a k ruce si vezmi rovnou i připravený pracovní list, který najdeš v letošním Profíkovi, nebo plánovač příprav 😊

Jak na plánování výukového celku?

Téma:

Často při plánování výuky vycházíme jen z tématu. Víme, o čem chceme učit, tak už podle toho vymýšlíme aktivity, které se nám líbí. Čas ve škole je ale vzácný. Pokud nechceme látku jen probrat, ale chceme, aby se žáci opravdu něco naučili, je potřeba pečlivě naplánovat s čím konkrétně mají žáci odcházet a aktivity tomu přizpůsobit.

 

Cíle výukového celku:

O důležitosti cílů a o tom, jak má vypadat správně naformulovaný cíl se hodně mluví. Cíle mohou vypadat různě, důležité ale je, aby nám dobře sloužily. To znamená:

Pomohou nám specifikovat, co konkrétního chceme, aby se žáci naučili a výuku na to zaměřit.
Můžeme se o ně opřít při hodnocení žáků.

 

Co konkrétně mají žáci znát (vědomosti):

  ➔   Můžeš definovat cíle na různých
 úrovních Bloomovy   taxonomie

 (vyjmenuje |  vysvětlí, vypočítá | 
 aplikuje | rozhodne | obhájí, zdůvodní,
 posoudí )

 názorně se podívej zde a praktické
 karty Bloomovy taxonomie si můžeš
 stáhnout zde. 

 příklad:
 Žák vysvětlí, proč rostliny potřebují
 opylovat a vyjmenuje 3 různé způsoby 
 opylení.
 

    NEBO

 

 ➔   Můžeš si vytvořit katalog klíčových 
 vědomost
í, které chceš žákům předat. Tyto
 vědomosti si můžeš seřadit i podle úrovní.
 Například.

 ◆    co mají znát úplně všichni
 ◆    co má znát většina žáků
 ◆    co mají znát jen někteří

 příklad:
 Aby se rostlina pohlavně rozmnožila, obvykle
 se musí pylové zrno (samčí pohlavní buňka)
 dostat k vajíčku (samičí pohlavní buňce).
 Tak dojde k oplodnění a vznikne semínko.

 Opylování: větrem, hmyzem, vodou.

 

V jakých dovednostech se mají žáci zdokonalit:

I když máš zrovna v plánu předávat hlavně znalosti, vždy to můžeš využít i k rozvoji dovedností. Mají se žáci zlepšit ve schopnosti prezentovat, pracovat s textem, dělat si výpisky, spolupracovat nebo v něčem jiném?

Méně je více. Pokus se zúžit to, na co se chceš zaměřit. Bude se to pak dařit lépe. Ujasni si úrovně - co mají umět všichni, co většina, co někteří.

 dovednost

 jak na tom jsou žáci teď

 co chci, aby na konci zvládli

 vyhledávání informací

  většina najde v krátkém textu
  odpověď na otázku

  vyhledat informaci v dětské
  knize

 

 

 Jaké postoje a hodnoty chci v žácích podporovat:

Jsou v rámci mého tématu důležité nějaké postoje nebo hodnoty, ke kterým chci žáky vést? Co chceme, aby žák cítil, vnímal, uvědomil si …

 

Žáci se nebojí hmyzu, vnímají ho jako důležitý a užitečný.


 


 


  

Důkazy o učení

Jak zjistím, že žáci cílů dosáhli? Jaké důkazy o učení v průběhu i na konci získám? Jak je budu hodnotit a jak do toho zapojím žáky?

Důkaz o učení může být například: test, můj záznam z pozorování žáků při práci, exitka, sebehodnocení od žáka, protokol, pracovní list, žákem napsaná úvaha / esej, otázka vytvořená žákem, …

 důkaz o učení

 k jakým cílům se vztahuje

 způsob zpětná vazba / hodnocení

  pracovní list o vývoji rostliny

  - způsoby opylení
  - vyhledávání informací

  žáci si ho vzájemně zkontrolují
  a podle toho upraví

 

 

Plán hodin a aktivit

Pokud jsi došel/došla až sem, plán hodin a jejich konkrétní náplň už by se Ti měla začít skládat snadno.

  

NEZAPOMEŇ:

Vše většinou zabere víc času než se na první pohled zdá.

Jak budou s cíli pracovat žáci? Kdy je s nimi seznámíš? Mohou si přidat vlastní cíle? Jak cíle využijí při svém sebehodnocení? Na to vše je potřeba v plánu vyhradit čas.

  Informace o tom, jak se jim daří by žáci měli získávat průběžně, aby měli příležitost se zlepšovat. Využij důkazů k tomu, aby se žáci mohly ohlédnout za svým dosavadním učením a vyhodnotit svůj další postup. Zařaď taková místa do svého plánu.

  Pravidelost a rytmus žákům pomáhá zaměřovat pozornost na obsah výuky. Zpestření a vybočení z rytmu, mohou podpořit motivaci žáků.

→  Plán není dogma. Získané důkazy o učení Ti pomohou plán průběžně vyhodnocovat a měnit. Je lepší nějaký cíl vypustit, než všechno jen probrat.

 

Přijde Ti náš článek užitečný? Sdílej ho se svými kolegy.