Hurá! Pedagogický diář 2024/25 je na světě! Objednávky již odesíláme v rámci několika dní 😊 Letos v červenci vychází i ve slovenštině – svou předobjednávku můžeš očekávat v srpnu.

Cyklické plánování pro učitelky

Cyklické plánování pro učitelky
aneb jak využít ženský cyklus k větší organizaci, efektivitě i plánování?

Ačkoliv tento článek může působit, že je jen pro ženy, i pánové mohou ocenit poodhalení clony ženských nálad – a kdo ví, třeba díky tomuto vhledu bude nálada v kabinetu i ve sborovně po celý měsíc daleko víc tvůrčí, vyrovnaná a pohodová.

Cyklické plánování je koncept, který využívá přirozené rytmy ženského menstruačního cyklu k optimalizaci plánování, produktivity a celkové osobní pohody.

Míváme tendenci se dívat na ženský cyklus negativně. Připisujeme mu kdejaké nešvary našich nálad a často je to zdánlivý viník našich problémů v komunikaci. Pro řadu žen (a někdy i jejich okolí) je část cyklu opravdu náročná. Dostavuje se napětí, únava, někdy i pochybnosti nebo fyzická bolest. Pojďme se na něj ale podívat jako na takový barometr, kterému když porozumíme, dokážeme případným komplikacím jednoduše předejít, a dokonce se jich do budoucna i úplně zbavit.

Cyklické plánování totiž ženám umožňuje harmonicky pracovat s hormonálními změnami, které se v jejich tělech v průběhu měsíce odehrávají. Je to jeden ze způsobů vedoucí k hlubšímu sebepoznání a porozumění vnitřním procesům, které se často odehrávají na pozadí, bez povšimnutí. Když si totiž dopřejeme pozornost ke svým vnitřním proměnám v rytmu měsíce, můžeme objevit skrytý poklad, který nám pomůže ve všech rovinách našeho života.

Dle principu cyklického plánování se ženský cyklus dělí do čtyřech fází. Každá fáze cyklu s sebou nese své specifické charakteristiky a ovlivňuje naši náladu, energii i mentální schopnosti. Zároveň přináší různé příležitosti pro náš osobní i profesní růst. Jednotlivé fáze různé zdroje pojmenovávají odlišně, pokusíme se zde pokrýt všechny známe názvy.


1. FÁZE 
Morena I vědma I zima nebo také menstruační fáze (1–7 den)
je období odpočinku, nabírání síly do dalšího měsíce, ale i moudrosti a vhledů.

Pro tuto fázi je charakteristické: nízká energie, zvýšená potřeba odpočinku, introspektivní nálada, silná intuice, schopnost dělat důležitá rozhodnutí i lehkost v opouštění nepotřebných návyků.
čemu v této fázi věnovat pozornost: V této fázi se zaměř na odpočinek a obnovu energie. Pokud je to možné, sniž množství náročných úkolů a dopřej si více času na relaxaci a sebereflexi. Je to vhodný čas pro hodnocení uplynulého měsíce a přemýšlení o potřebách následujících týdnů.  


2. FÁZE
Vesna I panna I jaro nebo také dynamická fáze (8–14 den)
dává ženám jasné a racionální myšlení a fyzickou sílu.
Pro tuto fázi je charakteristické: náhlý nárůst energie, zvýšená kreativita, chuť do začínání nových projektů, dobrá schopnost učit se a plánovat (i nemožné).

čemu v této fázi věnovat pozornost: Tato fáze je ideální pro zahájení nových projektů, tvorbu plánů a uchopování nových nápadů. Využij zvýšenou energii k aktivní práci, účasti na školeních nebo tvorbě nových učebních materiálů.

3. FÁZE
Živa I matka-milenka I léto nebo také ovulační fáze (15–21 den) 
přináší schopnost empatie, naslouchání i efektivní komunikace.

Pro tuto fázi je charakteristické: pocit překypující energie, velké sebevědomí, vynikající komunikační schopnosti, velká chuť a potřeba být ve společnosti, schopnost řešit konflikty a zvýšená pozornost k údržbovým aktivitám (například správa pravidelných úkolů, evidencí ale i péče o své okolí). čemu v této fázi věnovat pozornost: V této fázi se soustřeď na aktivity, které vyžadují interakci s ostatními, jako jsou schůzky, konzultace s rodiči, spolupráce s kolegy nebo prezentace. Využij svého vrcholného sebevědomí a komunikačních dovedností k prosazení svých nápadů, posunutí projektů i vyřešení konfliktů.

4. FÁZE
Choros I čarodějka I podzim nebo také premenstruační fáze (22-28 den)
je období zvýšené intuice, tvořivosti a kreativity.

Pro tuto fázi je charakteristické: náhlý úbytek energie, potřeba dokončování – dotahování úkolů i velkých úklidů, zvýšená citlivost a vnímání stresových aktivit, estetické cítění.  
čemu v této fázi věnovat pozornost: Využij tuto fázi k dokončování rozpracovaných projektů a organizaci pracovního prostoru. Soustřeď se na administrativní úkoly a přípravu na nadcházející měsíce. Pokud pocítíš zvýšený stres, věnuj se technikám relaxace a sebepéče.

Cyklické plánování může být pro ženy učitelky mocným nástrojem pro zvýšení produktivity, osobní pohody a snížení stresu. Tím, že lépe porozumíš svému menstruačnímu cyklu a využiješ jeho jednotlivé fáze k efektivnějšímu plánování, můžeš dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, a hlavně zvýšit svou celkovou pohodu. I proto můžeš najít ikonky pro cyklické plánování v našich učitelských samolepkách, které Ti pomohou s udržením přehledu.


Jak s cyklickým plánováním začít?
V první řadě je potřeba porozumět tomu, jak to máme my. Následně je užitečné s naším novým sebepoznáním dále pracovat a využívat základní principy cyklického plánování k plánování dílčích částí nepřímé práce, tak aby nám vše odsýpalo hladce v době, kdy nám jdou dílčí části úkolů hladce.

1. sleduj svůj cyklus

Označ si ve svém pedagogickém diáři očekávaný přechod mezi jednotlivými fázemi. Použít k tomu můžeš ikonky z učitelských samolepek, které jsou k tomuto určeny.

2. přizpůsobuj úkoly (alespoň ty, které jdou) fázi cyklu

Úkoly, které je možné plánovat a/či volit termíny k jejich dokončení plánuj do „správných“ fází, do doby, kdy energie máš málo si plánuj málo náročných úkolů.

3. flexibilně improvizuj

Ačkoliv v učitelské profesi nemůžeš plně přizpůsobit svůj cyklus své pracovní náplni, dovol si zde být flexibilnější a alespoň částečně zohledňuj svůj cyklus ve svých plánech, alespoň těch, které můžeš ovlivnit.

4. komunikuj

Otevřeně komunikuj své potřeby flexibilnějšího plánování se svými kolegy i vedením.

5. pečuj o sebe

Pravidelně odpočívej a všímej si proměn v rytmu celého měsíce.

6. seznam se s konceptem hlouběji

Prozkoumej téma cyklického plánování hlouběji, komplexně o tom třeba píše Miranda Gray ve své knize Cyklická žena.