Hurá! Pedagogický diář 2024/25 je na světě! Objednávky již odesíláme v rámci několika dní 😊 Letos v červenci vychází i ve slovenštině – svou předobjednávku můžeš očekávat v srpnu.

Desatero tipů k prevenci syndromu vyhoření učitelů

Být inovativním učitelem v dnešní době přináší zdánlivě spoustu „práce“ navíc. Když ale péči o svou práci i Tvůj wellbeing děláš chytře, rychle si můžeš osvojit principy udržitelné práce i života a být v pohodě (dokonce i v nepohodě), díky tomu pak své učitelování můžeš i udržitelně zkvalitňovat, aniž by to bylo na úkor Tvého osobního času nebo i zdraví. Už nemusíš nést na zádech tíhu doslova celého světa – v Pedagogickém světě máš komunitu a víme, jak i Ty můžeš svou profesí tvořit svět, o kterém možná zatím jen sníš.

Každý den věnuj pozornost alespoň jednomu z těchto bodů, co vyzkoušíš dnes?

1. Zdravé pracovní prostředí
Příjemné a podpůrné prostředí je základem prevence vyhoření. Jak to vypadá u Tebe? Je Ti ve třídě, sborovně či kabinetu příjemně? A pokud ne, co s Tím můžeš udělat hned dnes a co s tím skutečně uděláš

2. Realistická očekávání
Zvláště učitelé často pociťují tlak na dosažení vysokých standardů a jejich seznamy úkolů jsou plné nejrůznějších (ne)zbytných záležitostí. Je proto užitečné stanovovat si realistické cíle a pravidelně je podrobovat reflexi. K větší pohodě pak pomáhá laskavost k sobě, když se věci nedaří podle plánu, uvědomění si vlastních limitů a prioritizace úkolů. 

3. Pravidelná reflexe a sebereflexe
Každodenní nebo týdenní reflexe pomáhá s uvědoměním toho, co se nám v práci daří i kde je prostor pro zlepšení. Sebereflexe nám pomáhá s identifikováním stresorů i jejich efektivním zvládáním.

4. Delegování úkolů
Už dávno nemusíme být na všechno sami. Delegování úkolů je možné i v učitelském povolání. Skrze princip delegování často rozvíjíš mnoho průřezových kompetencí a mnoho dalších užitečných dovedností u svých žáků, tak nějak nepřímo, ale prakticky. Schválně, zkus se dnes zamýšlet nad tím, co vše děláš a co by ve Tvém případě bylo možné dělat společně s někým dalším. Můžete se o některé činnosti podělit s kolegy či žáky/studenty?


5. Tvoření podpůrné profesní sítě
Neboj se sdílet své pocity a problémy s kolegy. Sdílení zkušeností a pocitů s ostatními učiteli může pomoci lépe zvládat náročné situace a poskytovat cenné rady i povzbuzení.

Organizujte pravidelné setkání nebo skupinové aktivity, které podporují týmového ducha.

6. Dodržuj přestávky
Ano, přestávky jsou i pro Tebe! Dojdi si během ní v klidu na záchod bez toho, aby ses stresoval/a.

7. Zdravý životní styl
Zdravá strava, dostatek spánku a pravidelný pohyb jsou základem pro fyzické a duševní zdraví. I učitelé by měli věnovat pozornost svému životnímu stylu a snažit se začlenit zdravé návyky do svého každodenního života. Pojď dnes do postele o hodinu dříve!

8. Vzdělávání a osobní rozvoj
Každý den se učíme něco nového, nezapomínejme, že osobní a profesní rozvoj je hnací motor učitelovi duše. Učení se nového nám často dodává motivaci a radost do života. Učitelé by měli pravidelně navštěvovat kurzy, semináře a workshopy, které pomáhají rozvíjet nové dovednosti, zvyšují kvalifikaci a rozšiřují perspektivy životních pohledů.

9. Mindfulness, meditace a relaxační techniky
Rozšiřuj své portfolio i o relaxační techniky. Experimentuj a hledej ty, které sedí právě Tobě. Je to mindfulness, meditace či jóga? Pravidelná praxe pomáhá ke zvyšování pozornosti, schopnosti se soustředit i psychické odolnosti. 

10. Stanov si hranice mezi prací a osobním životem
Jedním z největších problémů učitelů je, že práce často zasahuje do jejich osobního života. Stanov si pevné hranice, kdy pracuješ a kdy máš čas na odpočinek a osobní aktivity. Nauč se říkat "ne" nadměrným požadavkům a respektuj svůj volný čas.